Anna Öhrwall-Rönnbäck och Johanna Bergström-Roos firar RIT-projektets framgångar på den avslutande konferensen Space Innovation Forum, september 2023.